Kinh tế chia sẻ tại Việt Nam còn nhiều thách thức

.

Nguyên nhân được xác định là do kinh tế chia sẻ làm nảy sinh mối quan hệ 3 bên trong hợp đồng kinh tế, xung đột lợi ích với mô hình kinh doanh truyền thống, nguy cơ tập trung kinh tế, khó kiểm soát nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. 

Mặc dù, mô hình này cũng tạo ra một cơ hội mới về thay đổi phương thức kinh doanh từ "sở hữu tài sản" sang "sử dụng tài sản mà không cần sở hữu". Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội này, Việt Nam cần nhanh chóng cải thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, sớm xây dựng Chính phủ điện tử và hệ thống dữ liệu mở. 

Lúng túng quản lý kinh tế chia sẻ Lúng túng quản lý kinh tế chia sẻ

VTV.vn - Việc đưa ra một khung quản lý dành cho các mô hình kinh tế chia sẻ đang gặp phải sự lúng túng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguồn: vtv.vn